Kennis van Groenbeheer

Onze diensten

De vier pijlers van onze dienstverlening bestaan uit advisering, directievoering en toezicht. Opstellen of beoordelen van beheersplannen en begrotingen. Opstellen of beoordelen van inrichtingsplannen en beplantingsplannen.

Onderstaand vindt u een korte omschrijving van de diensten die wij voor u kunnen verzorgen. Het geeft een goede indruk van de breedte van onze werkzaamheden. Indien u vragen heeft of benieuwd bent of wij u met een vraagstuk kunnen helpen, neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee. 


Advisering: Wij adviseren onze opdrachtgevers over alle aspecten in de buitenruimte, maar altijd vanuit een groen oogpunt. Onze advisering betreft de gehele inrichting en beheer van de buitenruimte. Wij bieden onze opdrachtgevers een praktisch en oplossingsgericht advies en waar nodig ondersteunen wij dit advies met benodigde onderzoeken en rapportages. Kortom, wij geven deskundig advies over al uw groene vraagstukken.


Directievoering en toezicht: 

Tijdens de uitvoering vervullen wij een belangrijke rol in het op koers houden van uw project tijdens de voorbereiding, realisatie, nazorg en onderhoud. Wij waken onder andere over de kwaliteit, planning en budget van het werk en zijn uw ogen en oren als opdrachtgever. We behartigen uw belangen en zijn het eerste aanspreekpunt voor de aannemer. Hierdoor hoeft u zich geen zorgen te maken over zaken die u wellicht minder goed begrijpt.


Opstellen en beoordelen van beheersplannen en begrotingen:
Het beheer van de groene buitenruimte vraagt om een adequaat beheersplan. Een plan dat duidelijk maakt hoe de conditie van uw buitenruimte zich ontwikkeld, welke beleid dit vraagt en wanneer  én op welke manier onderhoud dient plaats te vinden. De financiële consequenties van een meerjarig beheersplan maken wij daarbij voor u inzichtelijk. 

 

Opstellen en beoordelen van inrichtings- of beplantingsplannen: 
Uw buitenruimte komt pas tot leven als de verhouding beplanting, bestrating, kleur en geur de juiste samenstelling heeft en het gehele jaar een fijne uitstraling biedt. Om dit te bereiken kunnen wij op basis van uw wensen de juiste ontwerpen verzorgen. Een groene buitenruimte komt tot leven als er planten zijn die het gehele jaar een mooi beeld geven, fijne geuren verspreiden en minimaal onderhoud vragen. 


GreenProAdvies is dikke fan van het GREENTOCOLOUR®- VASTENPLANTENCOCEPT

GreentoColour® staat voor toepassing van vasteplanten volgens een totaalaanpak. Elementen als ontwerp, sortiment, plantkwaliteit, substraat en onderhoud maken hier deel van uit, om een optimaal visueel resultaat te behalen met een lange levensduur en minimale beheerskosten. 

 GreentoColour® is een door Griffioen Wassenaar BV geregistreerd merk. Het gebruik van de merknaam en de verkoop van producten onder deze naam mag alleen door Griffioen Wassenaar BV zelf, of door haar geregistreerde partners plaatsvinden.

Op deze website staan ook enkele foto's van GreentoColour® in de praktijk.

 

Onze klanten 

- Woningstichtingen

- VvE's (vereniging van eigenaren)

- Zorginstellingen

- Gemeenten

- Bedrijven

- Particulieren


Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie! 

info@greenproadvies.nl

E-mailen
Bellen